องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2556
Updated 28, Feb 2020

กระดานเสวนา


ขอทราบรายละเ***ยดการลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพคร่าวๆด้วยครับ

ขอทราบรายละเ***ยดการลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพคร่าวๆด้วยครับ

โดยคุณ ยุทธศิลป์ Mail to ยุทธศิลป์ (61.19.119.5) [07-04-2021 09:58]โดยคุณ อบต.บ้านขาม (118.172.203.136) [08-04-2021 10:57] #5 (1/2)

สำหรับผู้สูงอายุรายใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน ซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์แล้ว และผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ 2565 โดยนับอายุจนถึงวันที่ 1 ก.ย.2565 ต้องเป็นผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 2 ก.ย.2505 เนื่องจากผู้สูงอายุที่เกิดตั้งแต่วันที่ 2 ก.ย.2505-1 ต.ค.2505 เป็นผู้สูงอายุที่จะมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเดือนถัดไปจากเดือนที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ คือ เดือน ต.ค.2565 ซึ่งเป็นปีงบประมาณ 2566 ดังนั้น กลุ่มผู้สูงอายุผู้สูงอายุที่เกิดตั้งแต่วันที่ 2 ก.ย.2505-1 ต.ค.2505 สามารถลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตั้งแต่เดือน ต.ค.2564 สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองสวัสดิการสังคม หมายเลข 0862346194 ค่ะ

Error5