องค์การส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
นโยบายการบริหารงาน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
กองส่งเสริมการเกษตร
กองสวัสดิการสังคม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การควบคุมภายใน
โครงการเศรษฐกิจชุมชน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
การโอนงบประมาณ
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2556

กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai

  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2561
      

ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561  เวลา  09.00 น. สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม  กำหนดจัดประชุมสภา สมัยสามัญ  สมัยที่ 4 ปะจำปี พ.ศ. 2561 เพื่อปรึกษาและรือข้อราชการต่างๆ  ณ ห้...

 
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม สมัยวิสา...
  กิจกรรมทำความสะอาด อบต.
  กิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย (เดือ...
  พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รั...
  ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด...
  กิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย (เดือ...
  โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกตำบลบ้านขาม ...
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม สมัยสามั...
  พิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรา...
  โครงการปลูกต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับฯ
   
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง
 
 
งานสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกาชาดหนองบัวลำภู ปร
กำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
ดอกไม้จันทน์ ดอกดารารัตน์ จากกลีบกระดาษอัดสำเร็จ
[ ดูทั้งหมด ]