องค์การส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
นโยบายการบริหารงาน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
กองส่งเสริมการเกษตร
ส่วนสวัสดิการสังคม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การควบคุมภายใน
โครงการเศรษฐกิจชุมชน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
Ad Visitor Statistics
ออนไลน์ 1 คน
วันนี้ 2 คน
เมื่อวาน 4 คน
อาทิตย์นี้ 54 คน
เดือนนี้ 6 คน
ปีนี้ 1692 คน
ทั้งหมด 16672 คน
ตั้งแต่วันที่ : : (26-04-57)
  พิธีเปิดป้ายและการประชุมศูนย์บริการคนพิการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม
      

วันที่ 26 กันยายน 2559 : กองสวัสดิการสังคม อบต.บ้านขาม  จัดพิธีเปิดป้ายละการประชุมศูนย์บริการคนพิการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม  โดยนายชัยโย  ตรวิเศษ  นายก อบต.บ้านขาม ...

 
  พิธีเปิดป้ายและการประชุมศูนย์บริการคนพิการองค์การบ...
  โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภา...
  โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภา...
  โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภา...
  โครงการพัฒนาอาชีพผู้สูงวัยก้าวไกลสู่อาเซียน
  โครงการคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีบประมาณ 2559
  โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนตำบ...
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม สมัยสามั...
  โครงการท้องถิ่นไทนร่วมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขีย...
  พิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พ...
   
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง
 
 
ลงประชามติ
วันฉัตรมงคล ๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓
เพลงหนองบัวลำภู
[ ดูทั้งหมด ]
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
เครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของ อปท.
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DIN
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
ระบบ e-LAAS
ระบบ KM laas
หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
คุณภาพชีวิตท้องถิ่น
มุมกองการเจ้าหน้าที่
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศ
โครงการเสริมสร้างงานเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.
การพัฒนาระบบราชการ
สำนักงาน จ.ส.ท.
สำนักงาน ก.ฌ.