องค์การส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
นโยบายการบริหารงาน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
กองส่งเสริมการเกษตร
กองสวัสดิการสังคม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การควบคุมภายใน
โครงการเศรษฐกิจชุมชน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
การโอนงบประมาณ
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2556

กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai

  พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2560
      

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560  เวลา 07.00  น.  : นายบรรจบ ไชยคาน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม นำคณะบุคลากร ร่วมพิธีวางานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง  ประจำปี 2560...

 
  พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลว...
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม สมัยวิสา...
  กิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย (เดือ...
  พิธีวางพวงมาลาวันปิยะมหาราช ประจำปีพุทธศักราช 256...
  งานแสดงมุทิตาจิต
  กิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย
  โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภา...
  พิธีส่่งมอบบ้าน
  โครงการพัฒนาศักยภาพงานอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้...
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม สมัยสามั...
   
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง
 
 
งานสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกาชาดหนองบัวลำภู ปร
กำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
ดอกไม้จันทน์ ดอกดารารัตน์ จากกลีบกระดาษอัดสำเร็จ
[ ดูทั้งหมด ]