องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th
 
 
 

 

 

 

 


  มอบวารสารสื่อสิ่งพิมพ์ (ปฏิทิน) ให้แก่ส่วนราชการใน...
   

วันที่ 11 มกราคม 2564 : นายบัวไหล มาลัย ตำแหน่ง รองนายก อบต.บ้านขาม พร้อมด้วยนายจำนง สิงขรณ์ ตำแห...

  กิจกรรมการออกจ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ,ผู้พิการ...
   

วันที่ 8 มกราคม 2564 : นายธีระ  เข็มแก้วมะลี และนายบัวไหล มาลัย รองนายก อบต.บ้านขาม  ได...

  กิจกรรม "CSR : เราอาสาทำความดี สภาเด็กและเยาวชนตำ...
   

วันที่ 26 ธันวาคม 2563 : สภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านขาม  จัดกิจกรรม "CSR : เราอาสาทำความดี...

  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักง...
   

วันที่ 14-17 ธันวาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขามจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาอง...

 

 

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2556
Updated 28, Feb 2020