องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th
 
 
 

 

 

 

 


  บรรยากาศ การรับสมัครสมาชิก อบต.บ้านขาม และ นายก อบ...
   

ภาพบรรยากาศ การเปิดรับสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม และนายกองค์การบริหารส่...

  การตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ...
   

วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564 : นายชัยโย ตรีวิเศษ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม พร้อมด้วย ปลัด รอ...

  โครงการฝึกอาชีพคนพิการ หลักสูตรการซ่อมกายอุปกรณ์
   

วันที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 08.00 น. กองสวัสดิการสังคม อบต.บ้านขาม จัดโครงการฝึกอาชีพคนพิการ หลัก...

  โครงการอบรมให้ความรู้พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา...
   

วันที่ 20 สิงหาคม 2564 : กองสวัสดิการสังคม อบต. จัดโครงการอบรมให้ความรู้พระราชบัญญัติส่งเสริมและั...

 

 

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2556
Updated 28, Feb 2020