องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th
 
 
 

 

 

 

 


  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระเกี...
   

วันที ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๐๐ น. นายธีระ เข็มแก้วมะลี  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขา...

  โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหาม...
   

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : กองส่งเสริมการเกษตร อบต.บ้านขาม จัดโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่...

  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม สมัยสามั...
   

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม จัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ (ครั้งท...

  กิจกรรมทำบุญวันธรรมสวนะในช่วงเทศกาลวันเข้าพรรษา ปร...
   

วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดโครงการทำบุญวันธรรมสวนะในช่วงเทศกาลเข้าพร...

 

 

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2556
Updated 28, Feb 2020