องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


การประกวดนวัตกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชนตำบลบ้านขาม


วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ : กองสาธารณสุขฯ จัดโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกตำบลบ้านขาม  ประจำปี ๒๕๕๘ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลบ้านขาม  ซึ่งมีการดำเนินกิจกรรมไปแล้วหลายกิจกรรมและยังมีกิจกรรมที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ  คือ การประกวดนวัตกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน  โดยออกสำรวจ หมู่ที่ ๔ บ้านหิน  ตำบลบ้านขาม  เป็นแห่งแรก
2024-07-17
2024-07-08
2024-07-05
2024-07-04
2024-07-02
2024-07-01
2024-06-28
2024-06-26
2024-06-20
2024-06-17