องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 242 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2567 [ 16 ก.พ. 2567 ]3
2 แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567(ครั้งที่ 2) [ 15 ก.พ. 2567 ]4
3 ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม [ 22 ม.ค. 2567 ]4
4 ประกาศ นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ฉบับภาษาไทย/อังกฤษ [ 29 ธ.ค. 2566 ]7
5 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ คุณภาพการบริการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 12 ธ.ค. 2566 ]39
6 แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู pdf. [ 4 ธ.ค. 2566 ]18
7 ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพหรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 27 พ.ย. 2566 ]92
8 ประชาสัมพันธ์เจ้าพนักงานจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนย้ายขยะมูลฝอย ในเขต อบต.บ้านขาม [ 27 พ.ย. 2566 ]9
9 การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 (ครั้งที่ 2 ) ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 24 พ.ย. 2566 ]12
10 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง [ 15 พ.ย. 2566 ]33
11 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 9 พ.ย. 2566 ]23
12 ประกาศ จัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ ( One Stop Service : OSS ) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม [ 3 พ.ย. 2566 ]17
13 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 25 ต.ค. 2566 ]71
14 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2567 [ 16 ต.ค. 2566 ]55
15 ประกาศให้ใช้ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์ การขอเข้าดูข้อมูลกล้องวงจรปิด (CCTV) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม [ 26 ก.ย. 2566 ]34
16 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 12 ก.ย. 2566 ]39
17 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 4 ก.ย. 2566 ]33
18 ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 17 ส.ค. 2566 ]30
19 ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 [ 8 ส.ค. 2566 ]35
20 ขอเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 4 ส.ค. 2566 ]39
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13