องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 260 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์...การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 18 มิ.ย. 2567 ]2
2 การเชื่อมโยงประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากเว็บไซต์ www.gprocrement.com ไปยังเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐ [ 14 มิ.ย. 2567 ]5
3 ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ.2567 [ 10 มิ.ย. 2567 ]3
4 แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู (ครั้งที่ 3) [ 1 พ.ค. 2567 ]8
5 ประกาศ การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม ประจำปีการศึกษา 2567 ภาคเรียนที่ 1/2567 [ 18 เม.ย. 2567 ]54
6 ประกาศ กำหนดวันปิดเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 แห่ง [ 12 เม.ย. 2567 ]47
7 ขอเชิญประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 [ 26 มี.ค. 2567 ]4
8 ประชาสัมพันธ์ลานกีฬา/สนามกีฬาภายในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม [ 20 มี.ค. 2567 ]3
9 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2567 [ 16 ก.พ. 2567 ]13
10 แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567(ครั้งที่ 2) [ 15 ก.พ. 2567 ]18
11 ขอเชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 [ 9 ก.พ. 2567 ]14
12 ประกาศ เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 [ 22 ม.ค. 2567 ]19
13 ประกาศ นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ฉบับภาษาไทย/อังกฤษ [ 29 ธ.ค. 2566 ]37
14 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ คุณภาพการบริการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 12 ธ.ค. 2566 ]76
15 แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู pdf. [ 4 ธ.ค. 2566 ]30
16 ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพหรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 27 พ.ย. 2566 ]111
17 ประชาสัมพันธ์เจ้าพนักงานจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนย้ายขยะมูลฝอย ในเขต อบต.บ้านขาม [ 27 พ.ย. 2566 ]34
18 การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 (ครั้งที่ 2 ) ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 24 พ.ย. 2566 ]22
19 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง [ 15 พ.ย. 2566 ]63
20 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 9 พ.ย. 2566 ]50
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13