องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


พิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๖๓ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘


วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ : นายรรจบ  ไชยคาน  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม พร้อมด้วยผู้อำนวยการกอง  หัวหน้าส่วน  และพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบานขาม ร่วมพิธีเฉลิมพะเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกฎาชกุมาร  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระาชสมภาพ ๖๓ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘  ณ  บริเวณหอประชุมอนาลโย  ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
2024-04-25
2024-04-24
2024-03-26
2024-03-26
2024-03-25
2024-03-18
2024-03-15
2024-03-12
2024-03-08
2024-02-13