องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชมรมผู้พิการตำบลบ้านขาม


วันที่ 29 กรกฎาคม  2558 : นายชัยโย  ตรีวิเศษ  นายก อบต.บ้านขาม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชมรมผู้พิการตำบลบ้านขาม  ณ  บริเวณหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และเป็นการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
2024-07-17
2024-07-08
2024-07-05
2024-07-04
2024-07-02
2024-07-01
2024-06-28
2024-06-26
2024-06-20
2024-06-17