องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


พิธีมอบข้าวสารญี่ป่น


วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๘ : ส่วนสวัสดิการสังคม  อบต.บ้านขาม ได้จัดพิธีมอบข้าวสารญี่ปุ่นให้แก่ราฎรผู้ประสบภัยพิบัติ   และผู้ยากไร้  ซึ่งได้รับจากมูลนิธิพัฒนาเครื่องมือแพทย์ไทย  จำนวน  ๔๐๐  กระสอบ
2024-03-26
2024-03-26
2024-03-25
2024-03-18
2024-03-15
2024-03-12
2024-03-08
2024-02-13
2024-01-31
2024-01-18