องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


โครงการฝึกอบรมส่งเสริมประกอบอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘


วันที่ 13-14 สิงหาคม 2558 : กองส่งเสริมการเกษตร  จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการประกอบอาชีพ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558  หลักสูตร "การส่งเสริมเกษตรผสมผสานตามแนวปรัชญาเศรษฐิจพอเพียง" ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  จังหวัดสกลนคร
2024-07-17
2024-07-08
2024-07-05
2024-07-04
2024-07-02
2024-07-01
2024-06-28
2024-06-26
2024-06-20
2024-06-17