องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา


วันที่ 27 สิงหาคม 2557 : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  อบต.บ้านขาม  จัดโครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา (ทางด้านอัคคีภัย)  ตามโครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม  ประจำปี 2558  ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านขาม 

2024-02-13
2024-01-31
2024-01-18
2024-01-15
2024-01-10
2024-01-03
2024-01-03
2023-12-28
2023-12-20
2023-12-14