องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


โครงการเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี ๒๕๕๘


วันที่ ๑๘-๑๙  สิงหาคม  ๒๕๕๘ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  จัดโครงการเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม  ระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙  สิงหาคม  ๒๕๕๘  ณ  รีสอร์ทบ้านไร่อิงดอย  จังหวัดชัยภูมิ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่เยาวชน  กลุ่มเป้าหมายจำนวน  ๕๐  คน
2024-06-20
2024-06-17
2024-06-14
2024-06-10
2024-06-07
2024-06-07
2024-06-07
2024-06-06
2024-05-30
2024-05-30