องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้สารไอโอดีน


วันที่ 25 กันยายน 2558 : นายชัยโย  ตรีวิเศษ  นายก อบต.บ้านขาม เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันและควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน  จัดโดยโรงเรียนชุมชนขามธาตุวิทยา  ตำบลบ้านขาม   และนางสาวอัญชรินทร์  คำโคกส  รองปลัด อบต.บ้านขาม  ร่วมป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักเรียน  ณ  อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนชุมนบ้านขามธาตุวิทยา
2023-11-29
2023-11-28
2023-11-24
2023-11-17
2023-11-14
2023-10-24
2023-10-20
2023-09-27
2023-09-26
2023-09-22