องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘


วันที่  ๙ มกราคม  ๒๕๕๙ : กองการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม  จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙  ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้พัฒนาความสามารถ  ทักษะ ความรู้และประสบการณ์ และเป็นเวทีให้เด็กได้แสดงออก และตระหนักถึงความสำคัญของตนเอง
2024-06-20
2024-06-17
2024-06-14
2024-06-10
2024-06-07
2024-06-07
2024-06-07
2024-06-06
2024-05-30
2024-05-30