องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


โครงการสนับสนุนการดำเนินงานออกให้บริการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มฯ


วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 : นายชัยโย ตรีวิเศษ  นายก อบต.บ้านขาม พร้อมด้วยคณะบุคลากร หัวหน้าส่วนราชการในเขตพืนที่  และผู้นำชุมชน  ร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการสนับสนุนการดำเนินงานออกให้บริการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข  สร้างรอยยิ้ม  ให้ประชาชนส่งเสริมการทำมาหากินของประชาชน ตำบลบ้านขาม ประจำปีงบประมาณ 2559  และท่านนายอำเภอเมืองหนองบัวลำภูเป็นผู้กล่าวรายงาน  ณ บ้านค้อ หมู่ท่ี 6 ตำบลบ้านขาม  อำเภอเมือง  จังหวัดหนองบัวลำภู
2024-06-20
2024-06-17
2024-06-14
2024-06-10
2024-06-07
2024-06-07
2024-06-07
2024-06-06
2024-05-30
2024-05-30