องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


พิธีมอบเสื้อเรารักในหลวง


วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๙ : ด้วยชมรมคนรักในหลวง  จังหวัดหนองบัวลำภู  ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม  จัดพิธีมอบเสื้อเรารักในหลวง  พื่อแสดงความงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ ๙ ณ  หอระชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบานขาม  อำเภอเมือง  จังหวัดหนองบัวลำภู
2024-02-13
2024-01-31
2024-01-18
2024-01-15
2024-01-10
2024-01-03
2024-01-03
2023-12-28
2023-12-20
2023-12-14