องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA)


วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙ : ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฎอดรธานีซึ่งเป็นที่ปรึกษาสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนอบัวลำภู  ได้เข้าประเมินองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม  ตามโครงการประเมินุคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจำปี ๒๕๕๙  จังหวัดหนองบัวลำภู  โดยได้เชิญประชาชนผู้ใช้มาใช้บริการเข้าร่วมการประเมินในครั้งนี้ด้วย

2024-03-26
2024-03-26
2024-03-25
2024-03-18
2024-03-15
2024-03-12
2024-03-08
2024-02-13
2024-01-31
2024-01-18