องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


โครงการสัตวแพทย์พระราชทาน ในพระราชดำริพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ จังหวัดหนองบัวลำภู


วันที่ 30 มีนาคม 2559 : ด้วยอำเภอเมืองหนองบัวลำภู โดยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จัดโครงการสัตวแพทย์พระราชทาน ในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ  ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการตรวจรักษาพยาบาลสัตว์  ให้แก่สัตว์เลี้ยงของเกษตรกรที่ฐานะยากจน และอยู่ห่างไกลสถานบริการของภาครัฐ ซึ่งกำหนดดำเนินงานในพื้นที่ตำบลบ้านขาม  ณ โนนคูณฟาร์ม  บ้านดอนนาดี  หมู่ที่ 7  ตำบลบ้านขาม
2024-06-20
2024-06-17
2024-06-14
2024-06-10
2024-06-07
2024-06-07
2024-06-07
2024-06-06
2024-05-30
2024-05-30