องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


พิธีรดน้ำดำหัวขอพร เนื่องในวันสงกรานต์


วันที่ 12 เมษายน 2559 : กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมฯ  จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพร  เนื่องในวันสงกรานต์  โดยเรียนเชิญ  คณะผู้บริหาร  ปลัด อบต.  เพื่อให้บุคลากรในสังกัด  ได้รดน้ำขอพร เพื่อความเป็นสิริมงคล อันเป็นการแสดงออกถึงความเคารพต่อผู้อาวุโส และร่วมส่งเสริมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทย  ณ  บริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม

2024-06-20
2024-06-17
2024-06-14
2024-06-10
2024-06-07
2024-06-07
2024-06-07
2024-06-06
2024-05-30
2024-05-30