องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


การประชุมเวทีประชาคมแผนระดับตำบล (แผนพันฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562)


วันที่ 23 พฤษภาคม 2559 : งานวิเคราะห์ฯ จัดประชุมเวทีประชาคมแผนระดับตำบล เพื่อทราบปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม  เวลา 09.00 น.
2024-04-25
2024-04-24
2024-03-26
2024-03-26
2024-03-25
2024-03-18
2024-03-15
2024-03-12
2024-03-08
2024-02-13