องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


พิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559


วันที่ 12 สิงหาคม 2559 : นายชัยโย  ตรีวิเศษ นายก อบต.บ้านขาม นำคณะผูู้บริหาร  ปลัด อบต. รองปลัด อบต.ผู้อำวยการกอง หัวหน้าส่วน และบุคลากรในสังกัด  เข้าร่มพิธีวางพาพุ่มเงิน-ทอง  ถวายสักการะ  จดเทียนชัยถวายพระพร  เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป  ณ สนามนเรศวรมหาราช  เทีกาญจนาภิเษก  อำเภเมือง  จังหวัดหนองบัวลำภู 

2024-02-13
2024-01-31
2024-01-18
2024-01-15
2024-01-10
2024-01-03
2024-01-03
2023-12-28
2023-12-20
2023-12-14