องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


โครงการพัฒนาอาชีพผู้สูงวัยก้าวไกลสู่อาเซียน


วันที่  21-22 กันยายน 2559 : กองสวัสดิการ  อบต.บ้านขาม จัดโครงการพัฒนาอาชีพผู้สูงวัยก้าวไกลสู่อาเซียน เพื่อแสดงถึงการตระหนักและเล็งเห็นถึงความสามารถและศักยภาพของผู้สูงอายุ ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลบ้านขาม
 

2024-03-26
2024-03-26
2024-03-25
2024-03-18
2024-03-15
2024-03-12
2024-03-08
2024-02-13
2024-01-31
2024-01-18