องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


พิธีเปิดป้ายและการประชุมศูนย์บริการคนพิการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม


วันที่ 26 กันยายน 2559 : กองสวัสดิการสังคม อบต.บ้านขาม  จัดพิธีเปิดป้ายละการประชุมศูนย์บริการคนพิการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม  โดยนายชัยโย  ตรวิเศษ  นายก อบต.บ้านขาม เป็นประธานในพิธี

2024-02-13
2024-01-31
2024-01-18
2024-01-15
2024-01-10
2024-01-03
2024-01-03
2023-12-28
2023-12-20
2023-12-14