องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา อบต.บ้านขาม


วันที่ 26 ตุลาคม 2559 : องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม  จัดประชุมคณะรรมการพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา อบต.บ้านขาม  เพื่อกำหนดกรอบนโยบาย ทิศทาง  แนวทาง  การพัฒนาและการแก้ปัญหาในการจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม
2024-02-13
2024-01-31
2024-01-18
2024-01-15
2024-01-10
2024-01-03
2024-01-03
2023-12-28
2023-12-20
2023-12-14