องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


ร่วมงานพระราชพิธีพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ : นายชัยโย  ตรีวิเศษ  นายก อบต.บ้านขาม  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร เจ้าหน้าที่  ร่วมงานพระราพิธีพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพรปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เวลา  ๐๖.๓๐  พิธีทำบุญตักบาตร  เวลา ๑๗.๐๐  น. พิธีสวดอภิธรรม  ณ  วัดพศาลอรัญญาวาส  (พระอารามหลวง)
2024-06-20
2024-06-17
2024-06-14
2024-06-10
2024-06-07
2024-06-07
2024-06-07
2024-06-06
2024-05-30
2024-05-30