องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2559


วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 : สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม  กำหนดจัดประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2559  ระหว่างวันที่  1- 15 พฤศจิกายน 2555  เพือปรึกษาขอราชการต่างๆ เวลา  09.00 น.   ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม
 

2024-03-26
2024-03-26
2024-03-25
2024-03-18
2024-03-15
2024-03-12
2024-03-08
2024-02-13
2024-01-31
2024-01-18