องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


การตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของ อปท.


วันที่ 11 พ.ย. 2559 : เวลา 13.00  น. อบต.บ้านขาม  ต้อนรับคณะอนุกรรมการตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของ อปท.เพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นท สำหรับพนักงานส่วนตำบลเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) ประจำปี พ.ศ. 2559
2024-04-25
2024-04-24
2024-03-26
2024-03-26
2024-03-25
2024-03-18
2024-03-15
2024-03-12
2024-03-08
2024-02-13