องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


กิจกรรมล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์ ปี 2560


วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 : กองสาธารณสุขฯ จัดกิจกรรมล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์ ปี 2560
2024-03-26
2024-03-26
2024-03-25
2024-03-18
2024-03-15
2024-03-12
2024-03-08
2024-02-13
2024-01-31
2024-01-18