องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


พิํธีมอบเมล็ดพันธุ์ข้าว "โครงการส่งเสริมราชินีข้าวเหนียว ครบวงจร ประจำปี 2560"


วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 : นายคณกร  เครือวรรณ  นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู  เป็นประธานในพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ข้าว ตามโครงการส่งเสริมราชินีข้าวเหนียว  ครบวงจร ปี 2560"  เวลา 10.30 น. ณ ศาลากลางบ้านบ้านศรีมงคล  หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านขาม  อำเภอเมือง  โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม พร้อมคณะร่วมให้การต้อนรับ
2024-03-26
2024-03-26
2024-03-25
2024-03-18
2024-03-15
2024-03-12
2024-03-08
2024-02-13
2024-01-31
2024-01-18