องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


โครงการพัฒนาศักยภาพงานอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน


ด้วยกองสวัสดิการสังคม จัดโครงการพัฒนาศักยภาพงานอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน  ในวันที่ 16 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลบ้านขาม 
2024-04-25
2024-04-24
2024-03-26
2024-03-26
2024-03-25
2024-03-18
2024-03-15
2024-03-12
2024-03-08
2024-02-13