องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2560


ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม กำหนดจัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560  ในวันที่ 11 และ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 - 15.00 น.  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม  เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560 และหารือข้อราชการต่างๆ

2024-04-25
2024-04-24
2024-03-26
2024-03-26
2024-03-25
2024-03-18
2024-03-15
2024-03-12
2024-03-08
2024-02-13