องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ตำบลบ้านขาม ประจำปี 2561


วันที่ 23-24 ธันวาคม 2560  :  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดโครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ตำบลบ้านขาม ประจำปี  2561  ณ สนามโรงเรียนบ้านขามพิทยาคม เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ได้เล็งเห็นความสำคัญและคุณค่าของการออกกำลังกาย ส่งเสริมให้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด พร้อมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นในชุมชน โดยท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานกล่าวเปิดงาน
2024-03-26
2024-03-26
2024-03-25
2024-03-18
2024-03-15
2024-03-12
2024-03-08
2024-02-13
2024-01-31
2024-01-18