องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


ขบวนแห่เปิดงาน "สักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปี ๒๕๖๑"


วันที่ ๑๘ มกราคม  ๒๕๖๑  เวลา ๑๒.๓๐ น. : นายชัยโย  ตรีวิเศษ นายก อบต.บ้านขาม  จัดขบวนแห่รถตกแต่งของตำบลบ้านขาม  เข้าร่วมพิธีเปิดงาน "สักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปี ๒๕๖๑" เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น รวมถึงการแสดงออกกึงความคิดสร้างสรรค์
2024-03-26
2024-03-26
2024-03-25
2024-03-18
2024-03-15
2024-03-12
2024-03-08
2024-02-13
2024-01-31
2024-01-18