องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


กิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย (เดือนกุมภาพันธ์)


วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.00 น.: งานป้องกันฯ  สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม จัดกิจกรรมเคารพธงชาติประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ณ  บริเวณลานหน้าเสาธงองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม โดยมีคณะผู้บริหาร พนักงาน  สมาชิกสภา อบต. เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน
2024-06-20
2024-06-17
2024-06-14
2024-06-10
2024-06-07
2024-06-07
2024-06-07
2024-06-06
2024-05-30
2024-05-30