องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


งานวันเด็กแห่งชาติ


วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 : กองการศึกษาฯ อบต.บ้านขาม  จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2561 ณ อาศรมปู่ฤาษีเกศแก้ว  บ้านโคกกุง ตำบลบ้านขาม  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้พัฒนาความสามารถ ทักษะ ความรู้และประสบการณ์  และเป็นเวทีให้เด็กได้แสดงออก ซึ่งจะส่งผลถึงความคิดและประพฤติตนเพื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณค่าต่อไปในอนาคต
2024-06-20
2024-06-17
2024-06-14
2024-06-10
2024-06-07
2024-06-07
2024-06-07
2024-06-06
2024-05-30
2024-05-30