องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างของ อบต.บ้านขาม และผู้นำชุมชนตำบลบ้านขาม หน่วยงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561


วันที่ 13-17 กุมภาพันธ์ 2561 : อบต.บ้านขาม จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างของ อบต.บ้านขาม และผู้นำชุมชนตำบลบ้านขาม หน่วยงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 มีกลุ่มเป้าหมายจำนวน 90 คน โดยการจัดอรมให้ความรู้และทัศนศึกษาดูงาน ในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดเชียงใหม่ 

2024-06-20
2024-06-17
2024-06-14
2024-06-10
2024-06-07
2024-06-07
2024-06-07
2024-06-06
2024-05-30
2024-05-30