องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2561


วันที่ 29 มีนาคม 2561 : สำนักงานปลัด อบต.บ้านขาม จัดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2561  ณ อาคารเนกประสงค์งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยท่านนายกชัยโย  ตรีวิเศษ  เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และนายธนาธร กระดานราช ปลัด อบต.บ้านขาม เป็นผู้กล่าวรายงาน

2024-03-26
2024-03-26
2024-03-25
2024-03-18
2024-03-15
2024-03-12
2024-03-08
2024-02-13
2024-01-31
2024-01-18