องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


พิธีวางพวงมาลาวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2561วันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 06.00 น.  นายชัยโย  ตรีวิเศษ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม  นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ บุคลากร ร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนืองในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนรศวรมหาราช ณ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  อำเภอเมือง  จังหวัดหนองบัวลำภู

2024-04-25
2024-04-24
2024-03-26
2024-03-26
2024-03-25
2024-03-18
2024-03-15
2024-03-12
2024-03-08
2024-02-13