องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


โครงการตรวจสุขภาพของประชาชน นอกสถานที่


วันที่ 27 พฤษภาคม 2561 : นายชัยโย  ตรีวิเศษ  นายก อบต.บ้านขาม ได้ให้การต้อนรับบคณะบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโยโลยีบริหารธุรกิจศรีบุญเรือง ร่วมกับมูลนิธิพันธกิจสัมพันธ์เมตตา ในการจัดโครงการตรวจสุขภาพของประชาชน โดยมีทีมแพทย์มาให้บริการตรวจสุขภาพแก่ประชาชน ด้านทันตกรรม อายุรกรรม และตรวจสายตาผู้สูงวัย
2024-04-25
2024-04-24
2024-03-26
2024-03-26
2024-03-25
2024-03-18
2024-03-15
2024-03-12
2024-03-08
2024-02-13