องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


โครงการให้ประชาชนคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางและสร้างวินัยการทิ้งขยะตำบลบ้านขาม ปี 2561 (ม.1)


วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 : กองสาธารณสุขฯ จัดโครงการให้ประชาชนคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางและการสร้างวินัยการทิ้งขยะมูลฝอยตำบลบ้านขาม ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์และขยายผลสู่การเป็นต้นแบบและแหล่งเรียนรู้ในการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง

2024-03-26
2024-03-26
2024-03-25
2024-03-18
2024-03-15
2024-03-12
2024-03-08
2024-02-13
2024-01-31
2024-01-18