องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


การตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของ อปท. ประจำปี 2561


วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 : นายชัยโย  ตรีวิเศษ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม พร้อมทั้งปลัด รองปลัด  หัวหน้าส่วนราชการ  และบุคลากทุกท่าน ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินประสิทธิภาพละสิทธิผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม ปะจำปี พ.ศ.2561 นำโดยผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น  นายกำธร  คร่ำสุข  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม

2024-04-25
2024-04-24
2024-03-26
2024-03-26
2024-03-25
2024-03-18
2024-03-15
2024-03-12
2024-03-08
2024-02-13