องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


พิธีวางพวงมาลาวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2562


วันที่ 25 เมษายน 2562 : นายชัยโย  ตรีวิเศษ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ  ร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ศาลสมเด็จพระนเรศวมหาราช  อำเภอเมืองหนองบัวลำภู  จังหวัดหนองบัวลำภู

2024-06-20
2024-06-17
2024-06-14
2024-06-10
2024-06-07
2024-06-07
2024-06-07
2024-06-06
2024-05-30
2024-05-30