องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2563


วันที ๑๑  มกราคม ๒๕๖๓ : ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้พัฒนาความสามารถ ทักษะ ความรู้และประสบการณ์ และเป็นเวทีให้เด็กได้แสดงออก ได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเอง ตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ ความรับผิดชอบต่อสังคม

2024-06-20
2024-06-17
2024-06-14
2024-06-10
2024-06-07
2024-06-07
2024-06-07
2024-06-06
2024-05-30
2024-05-30