องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


การแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ ประจำปี 2563


วันที่ 13 มีนาคม 2563 : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.บ้านขาม จัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ ประจำปี 2563 เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย สร้างความสัมพันธ์ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่เข้าร่วม คณะกรรมการ ศพด. ผู้ปกครองระหว่างชุมชนแต่ละชุมชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม

2024-06-20
2024-06-17
2024-06-14
2024-06-10
2024-06-07
2024-06-07
2024-06-07
2024-06-06
2024-05-30
2024-05-30