องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


กิจกรรมทำความสะอาดป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 2


วันที่ 27 มีนาคม 2563 : นายชัยโย  ตรีวิเศษ นายก อบต.บ้านขาม นำคณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ทำความสะอาดบริเวณอาคารสำนักงาน ตลาดสด เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

2024-06-20
2024-06-17
2024-06-14
2024-06-10
2024-06-07
2024-06-07
2024-06-07
2024-06-06
2024-05-30
2024-05-30