องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


การจัดอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม 2


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม ทั้ง 2 แห่ง จัดทำอาหารกลางวันให้เด็กเล็ก เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (CORONA-19)

2024-02-13
2024-01-31
2024-01-18
2024-01-15
2024-01-10
2024-01-03
2024-01-03
2023-12-28
2023-12-20
2023-12-14