องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


การจัดอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม 2 (วันที่ 28 พฤษภาคม 2563)


วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 : ศูนย์พันาเด็กเล็กตำบลบ้านขาม ได้จัดเตรียมอาหารกลางวันให้แก่เด็ก ในช่วงปิดภาคเรียน เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อโคโรนา 2019

2024-02-13
2024-01-31
2024-01-18
2024-01-15
2024-01-10
2024-01-03
2024-01-03
2023-12-28
2023-12-20
2023-12-14