องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


ร่วมรับหน้ากากอนามัย


วันที่  2 มิถุนายน 2563 : นายชัยโย ตรีวิเศษ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม คณะผู้บริหาร ปลัด อบต. รองปลัด อบต. และหัวหน้าส่วนราชการ อบต.บ้านขาม ร่วมให้การต้อนรับนายอุทัย สอนเทศ อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมคณะที่เดินทางมามอบหน้ากากผ้า จำนวน  2,500  ชิ้น เพื่อให้หน่วยงานแจกกจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เพื่อป้องกันการและลดความเสี่ยงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (CORONA-19)

2024-03-26
2024-03-26
2024-03-25
2024-03-18
2024-03-15
2024-03-12
2024-03-08
2024-02-13
2024-01-31
2024-01-18