องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


มอบหน้ากากอนามัยใก้แก่สถานศึกษาในเขตตำบลบ้านขาม


วันที่ 18 มิถุนายน 2563 : นายชัยโย ตรีวิเศษ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัด รองปลัด และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด เดินทางไปมอบหน้ากากอนามัยให้แก่สถานศึกษาในเขตพื้นที่  เพื่อเตรียมการเปิดภาคเรียน ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

2024-06-20
2024-06-17
2024-06-14
2024-06-10
2024-06-07
2024-06-07
2024-06-07
2024-06-06
2024-05-30
2024-05-30