องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำปี ๒๕๖๓


วันที่ 19-20 กันยายน 2563 : งานป้องกัน อบต.บ้านขาม จัดโครกงารฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การบรหารส่วนตำบลบ้านขาม  ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดหนองบัวลำภู ที่ ๑ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

บาคาร่าออนไลน์
2024-07-17
2024-07-08
2024-07-05
2024-07-04
2024-07-02
2024-07-01
2024-06-28
2024-06-26
2024-06-20
2024-06-17