องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำปี ๒๕๖๓


วันที่ 19-20 กันยายน 2563 : งานป้องกัน อบต.บ้านขาม จัดโครกงารฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การบรหารส่วนตำบลบ้านขาม  ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดหนองบัวลำภู ที่ ๑ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

บาคาร่าออนไลน์
2024-04-25
2024-04-24
2024-03-26
2024-03-26
2024-03-25
2024-03-18
2024-03-15
2024-03-12
2024-03-08
2024-02-13