องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


การประชุมคณะกรรมการเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน


วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 : คณะกรรมการเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม ได้ร่วมกันประชุมพิจารณากลั่นกรอง ตรวจสอบคำร้องขอกู้เงินทุน และพิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงินทุนตามโครงการ ของกลุ่มเลี้ยงปลาในบ่อบ้านศรีมงคล หมู่ที่ 10 โดยมีท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม นายชัยโย  ตรีวิเศษ เป็นประธาน

เครดิตฟรี

2024-03-26
2024-03-26
2024-03-25
2024-03-18
2024-03-15
2024-03-12
2024-03-08
2024-02-13
2024-01-31
2024-01-18